סל הקניות שלי
תעריפים-עדכניים
מידע חיוני

 • ישראל עוברת לחשמל ירוק: 2000 מגוואט באנרגיות מתחדשות ישתלבו במהלך 7 השנים הבאות
  מקור: הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל

  רשות החשמל אישרה ההסדרה לשילוב והקמת חוות רוח לייצור חשמל ברחבי הארץ. ההסדרה צפויה לשלב 800 מגוואט חשמל ירוק במערכת ייצור החשמל

  הודעה משותפת לעיתונות

  ישראל עוברת לחשמל ירוק: 2000 מגוואט באנרגיות מתחדשות ישתלבו במהלך 7 השנים הבאות

  מהיום: עושים חשמל מרוח בישראל


  רשות החשמל אישרה ההסדרה לשילוב והקמת חוות רוח לייצור חשמל ברחבי הארץ. ההסדרה צפויה לשלב  800 מגוואט חשמל ירוק במערכת ייצור החשמל

  השר לנדאו: "שמח על שיתוף הפעולה ומברך על העבודה שנעשתה ברשות החשמל, אשר אפשרה את הוצאת המדיניות אל הפועל".
  החלטה זו היא אבן דרך נוספת בעבודת הרשות לקידום ועידוד השימוש באנרגיות מתחדשות במסגרת השגת יעדי הממשלה.
  הצפי הינו כי הספק של 800 מגוואט יושג עד שנת 2020 וייצר אנרגיה בהיקפים שנתיים של 2 מיליארד קוט"ש השנה.

  שר התשתיות הלאומיות, ד"ר עוזי לנדאו: " ההסדרה שאושרה היא צעד חשוב במימוש מדיניות משרד התשתיות הלאומיות לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות. היא משדרת אופק, וודאות ויציבות לשוק שעבר טלטלות לא מעטות. התעריף שנקבע מאוזן והוא מדגיש יתרון בולט בייצור חשמל מאנרגיית רוח – מחירו הנמוך והמשתלם. בכך, הוא מתמרץ את היזמים להיכנס לעבודה מחד – ומיטיב עם הצרכנים מאידך. אני שמח על שיתוף הפעולה ומברך על העבודה שנעשתה ברשות החשמל, אשר אפשרה את הוצאת המדיניות אל הפועל".
  עוד הודיע השר כי הנחה את אנשי משרדו לבצע סקר רוחות מקיף, במטרה למפות את האזורים בהם מתקיימים התנאים הטובים ביותר לייצור חשמל מאנרגית רוח. "ביצוע הסקר ייצור מאגר נתונים אשר ישרת את המדינה ואת היזמים כאחד", ציין לנדאו.

  אורית פרקש-הכהן, יו"ר זמני לרשות החשמל ציינה כי: "הסדרה זו משלימה שורה ארוכה של הסדרות יצרניות וצרכניות לשילוב 2000 מגוואט של מתקנים באנרגיה מתחדשת. בטווח זמן קצר ביותר של חצי שנה, השלימה הרשות לחשמל העמדה של תשתית רגולציה לרוב הטכנולוגיות ליצור חשמל באנרגיה נקייה, לצורך ישום יעדי הממשלה בהחלטתה מחודש יולי 2011. אנו מקווים כי הסדרה זו תוביל לשילוב, בכמות משמעותית, של חוות רוח ליצור חשמל בישראל".

  התעריף שנקבע במסגרת החלטה זו, בסך של 49 אגורות לקוט"ש,  מבטיח ליצרן מאנרגיית רוח רכישת חשמל על ידי חברת החשמל  לתקופה של 20 שנה.

  בנוסף נקבע תעריף מתמרץ ליזם שיקים מוקדם ככל הניתן חוות רוח, בטווח של שלוש שנים, בשיור של 4 אגורות לקוט"ש. מטרת מדרגת תעריף זו היא להוות תמריץ להקמה מוקדמת ככל הניתן של חוות רוח, על מנת לעמוד ביעדי הביניים שהציבה הממשלה לייצור חשמל באנרגיות מתחדשות.  
  מרשות החשמל נמסר כי הסדרה זו תאפשר ייצור חשמל ממקורות מתחדשים במחיר הנמוך ביותר, ביחס לטכנולוגיות המתחדשות האלטרנטיביות.
  התעריף ל-440 מגוואט הראשונים, או עד 31.12.2014 שיקבלו אישור תעריף יהווה 53 אגורות, מבר לכמות זו, התעריף יעמוד ל 49 אגורות לקוט"ש.

  התעריף ליצרן יובטח למשך תקופה של 20 שנה מיום ההפעלה המסחרית, ויהיה צמוד בשיעור של 100% למדד המחירים לצרכן מיום מתן האישור התעריפי, כאשר העדכון יתבצע בתחילת כל שנה קלאנדרית.

  ההסדרה לפי החלטה זו תחול עד להשגת כמות מותקנת של 800 מגוואט במצטבר בפריסה ארצית לטורבינות רוח בעלות אישורים תעריפיים בתוקף שיינתנו במסגרת יישום הסדרה זו, או עד יום 31.12.2017, לפי המוקדם מביניהם. מובהר בזה, כי במסגרת הכמות הכוללת בהסדרה זו, תתאפשר הקמת טורבינות רוח בטכנולוגיות שונות, ובהם טורבינות ציר אופקי וציר אנכי, בהספקים ובגבהים שונים, ובתנאי שיעמדו בדרישות בהתאם לתקנות ולאמות המידה של הרשות.