סל הקניות שלי
מכסות-עדכניות
מידע חיוני

 • מתקנים פוטו-וולטאים קטנים

  ( מידע מאתר חב' החשמל)

  הסדרת עודפים לייצור חשמל מבוזר לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת, באמצעות מתקנים קטנים בטכנולוגיה פוטו-וולטאית, בהספק שאינו עולה על 50 קו"ט – הסדרה שביעית

  ההסדרה השביעית מקצה מכסה נוספת של 20 מגוו"ט לשילוב מתקנים פוטו-וולטאים עסקיים ברשת החשמל, וזאת בהתאם להחלטת הרשות לשירותים ציבוריים–חשמל ("הרשות") מספר 1 (1011) מישיבה 478 בתאריך 4.11.2015.
  גם בהסדרה זו, מחויב כל צרכן ברישום מוקדם באתר האינטרנט של החברה, לצורך קבלת זימון למשרדי החברה להגשת בקשה לשילוב מתקן פוטו-וולטאי ברשת. יובהר, כי בניגוד לעבר, מחלק לרבות מחלק היסטורי נדרש ברישום כל אחד מצרכניו בנפרד.

   

  התעריף, לפי החלטת הרשות, יעמוד על 37 אג'/קוט"ש ויעודכן בתאריך 31.5.16.
  מכסה זו תסתיים לאחר קבלת תשובת מחלק חיובית עבור מתקנים מסחריים בהיקף של 20 מגוו"ט, או עד לתאריך 31.12.16 לפי המוקדם.
  הצרכנים המעוניינים להצטרף להסדרה יירשמו באתר האינטרנט של החברה, למטרת קבלת תור לזימון למשרדי החברה, לצורך בחינת הבקשה לשילוב המתקן הפוטו-וולטאי ברשת החשמל.
  רישום באתר האינטרנט לקבלת תור כאמור, אין משמעו פתיחת ההזמנה/קבלת הבקשה בפועל לשילוב המתקן ברשת ובוודאי שאין בו כדי להוות אישור הבקשה, כמו שגם אין בו כדי לשמור מקום למתקן במכסה שקבעה הרשות בהחלטה הנ"ל.
  מובהר בזה כי צרכנים שביצעו רישום באינטרנט בעבר עבור שילוב מתקנים כאמור ברשת, ביחס להסדרות קודמות או אחרות, יידרשו ברישום מחדש כאמור לעיל, כדי להיכלל בהסדרה נשוא ההחלטה, ולא יוכלו לסמוך עוד על הרישום הקודם.