סל הקניות שלי
חברת-החשמל
מידע חיוני

 • הסתיימה המכסה הראשונה לשילוב מתקנים פוטו-וולטאים ביתיים קטנים
   ​
  יצור חשמל לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת באמצעות טכנולוגיה פוטו-וולטאית/טורבינות רוח

  מהו ההסדר
  בהמשך למדיניות הממשלה לעידוד ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות, נקבע הסדר מיוחד לצרכני חשמל בעלי מתקנים פוטו-וולטאים או טורבינות רוח המשמשים לצריכתם העצמית והזרמת עודפי האנרגיה לרשת.

  למי מיועד ההסדר
  ההסדר מיועד ללקוחות בכל המתחים, שברשותם מיתקנים פוטו-וולטאים קטנים או טורבינות רוח קטנות. לקוחות ביתיים יכולים להתקין מתקן עד 15 קילו-וואט, ולקוחות בכל תעריף אחר, יכולים להתקין מתקן פוטו-וולטאי בהספק שאינו עולה על 50 קילו-וואט.

  תהליך ההצטרפות
  לקוח מעוניין ירכוש בעצמו מערכות פוטו-וולטאיות/טורבינות רוח, העומדות בתקנים שנקבעו, ויתקינם על גג ביתו (בדרך כלל דרך חברות מתמחות שזהו עיסוקן). במקביל הלקוח יפנה לחברת החשמל, למחוז הרלבנטי, ויקבל את ההנחיות וכן טיוטת הסכם אחיד עליו יחתום כל לקוח מעוניין, כמו כן, יתואמו עימו או עם המתקין מטעמו הפרטים הטכניים הנדרשים.
  הלקוח ידאג להשגת היתר מהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה להצבת המתקן.

  מערכות פוטו-וולטאיות קטנות
  בהתאם לעדכון ההסדרה, ולמכסה החדשה שנפתחה בגינה, הלקוחות המסחריים שיאושרו בין התאריכים 1.9.2010 ל- 31.8.2011 יזוכו בגין כל קוט"ש מיוצר ב- 151 אג'.
  הלקוחות הביתיים ימשיכו ליהנות מהמחיר שנקבע במכסה הראשונה, דהיינו 204 אג' עבור כל קוט"ש מיוצר, למצטרפים בשנת 2010, וזאת עד לסיום מכסה זו.
  המחירים יוצמדו למדד המחירים לצרכן, יעודכנו אחת לשנה ויובטחו ל- 20 שנה.

  טורבינות רוח קטנות
  זיכוי בגין ייצור חשמל באמצעות טורבינות רוח - 168 אג' לכל קוט"ש מיוצר לבעלי הספק מותקן של עד 15 קוו"ט, ו- 131 אג' לכל קוט"ש מיוצר לבעלי הספק מותקן מעל 15 קוו"ט ועד 50 קוו"ט. המחיר יוצמד למדד המחירים לצרכן ויובטח ל 20 שנה.

  כללי
  חיוב בגין החשמל הנצרך - בהתאם לתעריף הצריכה הרגיל החל על מקום הצרכנות בתוספת תשלום קבוע נוסף לצרכן בעל מתקן פוטו-וולטאי/טורבינות רוח.